Mùa 1: Miền Tây 24h sinh tồn

Sinh tồn là chuỗi sự kiện được phát triển bởi SunGo Media từ 2016, lấy sự tôi luyện và trải nghiệm làm trọng tâm, lấy các thử thách và tinh thần đoàn kết làm giá trị cốt lõi.Cho tới nay sinh tồn đã có 5 mùa và được tổ chức tại mọi miền đất nước.

Mùa 1: Miền Tây 24h sinh tồn

Hành trình trải nghiệm mùa 1 có mặt tại Tây đo Cần Thơ để trải nghiệm đặc trưng của sông nước miền Tây.Các đội chơi sau khi nhận thử thách ừ btc và blđ công ty sẽ được trao những công cụ, trang thiết bị để xây dựng lều trại và vượt qua các thử thách của chương trình,… (chi tiết xin liên hệ)

Facebook