Lập kế hoạch truyền thông quảng cáo tổng thể

Quy trình thực hiện lên kế hoạch truyền thông tổng thể của Sungo

quy-t2rinh

Các hạng mục thực hiện Lập kế hoạch quảng cáo truyền thông tổng thể

Sản xuất phim quảng cáo TVC

Chụp ảnh quảng cáo

Thiết kế logo nhận diện thương hiệu 2D & 3D

Tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu

Quảng bá trên truyền hình đại chúng

Booking người nổi tiếng KOL

Booking quảng cáo phát thanh

Booking quảng cáo biển hiệu ngoài trời

Xây dựng nội dung tiktok

Truyền thông tổng thể

Sản xuất phim quảng cáo TVC

Chụp ảnh quảng cáo

Thiết kế logo nhận diện thương hiệu 2D & 3D

Tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu

Quảng bá trên truyền hình đại chúng

Booking người nổi tiếng KOL

Booking quảng cáo phát thanh

Booking quảng cáo biển hiệu ngoài trời

Xây dựng nội dung tiktok