SunGo Media Team

Con người luôn là trung tâm trong việc tạo ra sự khác biệt của tổ chức. SunGo Media tự hào với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam mê vào mọi công việc mình làm nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

nam-8

Ông Đỗ Văn Hiếu
Chủ Tịch HĐTV kiêm Giám Đốc

nam-6

Mr. Nguyễn Trung Hiếu
Trưởng Phòng SX Film & TVC

nu-1-1

Mrs. Lê Nhung
Thành viên HĐTV kiêm Trưởng Ban Cố Vấn

nam-1

Mr. Nguyễn Quang Duy
Trưởng Phòng Sự Kiện

nam-7

Mr. Trần Vũ Bảo
Trưởng Phòng Sản Xuất Ảnh

nu-2

Mrs. Vũ Thị Thanh Tuyền 
Phòng Hành Chính Nhân Sự

nam-4

Mr. Nguyễn Trung Thông
Kỹ Thuật Viên

nam-5

Mr. Nguyễn Văn Thắng
Kỹ Thuật Viên

nu-3

Mrs. Nguyễn Nhật Trinh
Biên Tập Viên & MC

nam-3

Mr. Dương Đức Thắng
Nhân viên phòng sự kiện & MC

nam-9

Mr. Trần Quang Quyền
Kỹ Thuật Viên