Lửa trại

Lửa trại là hình thức sinh hoạt hấp dẫn của các bạn trẻ hay là các thành viên trong 1 tổ chức, một đơn vị hay một nhóm bạn… Đây là hình thức hoạt động lồng ghép trong một chương trình Hội trại, một cuộc cắm trại dã ngoại, một chương trình picnic hay một buổi sinh hoạt giao lưu, dạ hội…Ngày nay, các chương trình lửa trại ngày càng trở lên quy mô và chuyên nghiệp hơn.

Facebook