5 YẾU TỐ TẠO THÀNH SUNGO!

5 yếu tố tạo thành SunGo bao gồm:
𝐒 – 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝: 𝐓𝐨̂́𝐜 đ𝐨̣̂
𝐔 – 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝: 𝐓𝐡𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮
𝐍 – 𝐍𝐞𝐰: Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐆 – 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥: 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮
𝐎 – 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐦𝐚𝐥: 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐮̛𝐮
🧡 SPEED – TỐC ĐỘ: SunGo nổi tiếng và uy tín bởi thường xuyên vượt tiến độ nghiệm thu và bàn giao ấn phẩm truyền thông, dịch vụ cho khách hàng.
🧡 UNDERSTAND – THẤU HIỂU: Việc lắng nghe và thấu hiểu là kim chỉ nam của chúng tôi, luôn tiếp thu ý kiến để phát triển sản phẩm ưu việt.
🧡 NEW – ĐIỂM MỚI: Việc làm mới và sáng tạo sản phẩm là giá trị cốt lõi của SunGo, sản phẩm luôn được phát triển dựa trên yêu cầu thực tiễn của xã hội, doanh nghiệp……
🧡 GLOBAL – TOÀN CẦU: Việc sử dụng nền tảng công nghệ và kết nối toàn cầu là xu hướng trong thời kì mới, SunGo áp dụng sự tiến bộ trong khoa học công nghệ để làm nền móng cho sự phát triển trong tương lai.
🧡 OPTIMAL – TỐI ƯU: Tối ưu về chi phí sản phẩm dịch vụ, tối ưu về sự tiện lợi trong sử dụng, tối ưu về nội dung và hiệu quả là những gì SunGo đã – đang và sẽ coi là trách nhiệm của mình.

 

SunGo dựa vào những yếu tố đó làm kim chỉ nam, tạo ra văn hoá doanh nghiệp bao gồm thái độ, niềm tin, chất lượng… để mang đến dịch vụ tuyệt hảo cho khách hàng.

 

Xác định mục tiêu chiến lược là yếu tố đầu tiên của doanh nghiệp cần hướng tới để xây dựng một chiến lược kinh doanh chất lượng. Đây cũng là cơ sở đầu tiên để SunGo tạo ra các định hướng tiếp theo về hoạt động, chiến thuật cụ thể trong nội dung chiến lược kinh doanh.

***** SunGo Media *****

Địa chỉ: BH01 – 28 Vinhomes Imperia Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Facebook